DeAnna-Patent

DeAnna-Patent
European Patent Attorney 

European Patent Litigator Certificate
Consulente in Proprietà Industriale
Member German Patentanwaltskammer
 
Schubertstraße 10
D - 80336 München
Tel. +49 (0)89 235193531 
Fax. +49(0)89 235193535
e-mail: pdeanna@deanna-patent.com